Bestuur

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties bestaat uit:

Voorzitter: 
Julius Peters

Secretaris
Rinus Bakker (Centrale Bond van Paardenhandelaren)

Penningmeester:
Constans Manganas

Ambtelijk secretaris:
Ruud Pruijsten-Timmermans