Leden

De leden van de FNHB zijn brancheorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid. De brancheorganisaties vertegenwoordigen professionele hippische ondernemers die inkomen verwerven door het werken met paarden of door het werken aan paarden. De leden van de brancheorganisaties zijn actief in de fokkerij, de paardensport en/of in het houden van paarden en pony’s, leveren goederen en diensten aan paardenhouders, – sporters en/of –fokkers.

Cluster Paard (KNMvD)

Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH)

Bond van Hengstenhouders (BvHH)

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD)

Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen (VZTD)

Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging Paard (NVvGP)

Vereniging van Hengsten Opfokkers (VHO)

Centrale Bond van Paardenhandelaren (CEBOPA)

Vereniging van Paarden Sportmasseurs (VPSN)

Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN)

Vereniging Paarden Export en Transport Nederland (VPETN)