De FNHB heeft als doel het behartigen van de belangen van alle hippische Brancheorganisaties
in Nederland in de breedste zin van het woord. De FNHB tracht haar doel onder meer te bereiken
door het behartigen van de nationale en internationale belangen van de leden en het bevorderen
van de samenwerking binnen de paardensector. Daarnaast vertegenwoordigt de FNHB
de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg en fungeren zij als aanspreekpunt
voor overheden en maatschappelijke organisaties. En ook maken zij gebruik van alle andere
wettige middelen, die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel.

De FNHB probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • het behartigen van de nationale en internationale belangen van de leden, zowel collectief als individueel;
  • het vertegenwoordigen van de leden in de Sectorraad Paarden en andere vormen van overleg;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties;
  • het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector;
  • gebruik te maken van alle andere wettige middelen, die kunnen bijdragen tot het realiseren van het doel.